Інформація

НАВЧАННЯ В ЛІЦЕЇ   БЕЗКОШТОВНЕ

Під час навчання:

Ø Учням надається можливість безкоштовного проживання в гуртожитку.

Ø Під час виробничої практики учні одержують 50% заробітку.

Ø Надається стипендія в розмірі 490 грн. та підвищена стипендія – 713 грн.

Ø Час навчання зараховується у трудовий стаж.

Ø У позаурочний час для учнів організована робота різноманітних гуртків.

Ø Випускники ліцею, які виявили бажання продовжити навчання за професією, зараховуються у вищі навчальні заклади на пільгових умовах

(регіональне замовлення).

Учням надається гуртожиток, а також виплачується стипендія – 490 грн. відповідно до чинного законодавства України.
   Після закінчення навчального закладу випускники, які навчались на базі загальної середньої освіти (9 класів), отримують диплом кваліфікованого робітника і атестат про повну загальну середню освіту, а випускники, що навчалися на базі повної загальної середньої освіти, – диплом кваліфікованого робітника. Всі випускники ліцею, за бажанням, мають право вступу до вищих навчальних закладів.

Професійно-технічні навчальні заклади при розподілі академічних і соціальних стипендій, в першу чергу, віддають перевагу:

 • дітям-інвалідам та інвалідам I-III групи
 • особам, які постраждали від Чорнобильської аварії
 • дітям з малозабезпечених сімей (за умови отримання державної допомоги)
 • дітям-сиротам та дітям, які залишилися в період навчання (у віці 18-23 років) без батьків
 • дітям, що навчаються на гірських професіях, чиї батьки загинули або стали інвалідами через травми або проф. захворювання
 • учням, які мають за результатами семестрового контролю середній бал успішності не нижче 7 за дванадцятибальною або не нижче 4 за 5-бальною шкалою оцінювання
 • дітям, один з батьків яких загинув в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів, або під час масових акцій громадського протесту, а також дітям-переселенцям

З 01.01.2021 р. підвищено розмір стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа29.01.2021Тема:

З 01.01.2021 р. у ч. 4 та 5 ст. 8 Закону України від 13.01.2005 р. № 2342-IV передбачено, що:

 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, які навчаються, крім повного держзабезпечення, виплачується соціальна стипендія,
 • а курсантам військових навчальних закладів, навчальних закладів МВС, СБУ, ДПСУ, ДСНС, Мінінфраструктури, ДКВС, Держспецзв’язку, ДПС, ліцеїстам військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з числа зазначених осіб — посадовий оклад

у розмірі не менше 150 % розміру прожиткового мінімуму (ПМ) для дітей відповідного віку, а після досягнення такими дітьми 18 років — у розмірі, не меншому 150 % розміру ПМ для працездатних осіб (ПМПО).

Соціальна стипендія та посадовий оклад виплачуються також учням, студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти). Порядок повинен був затвердити Кабмін (про це ми писали в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 1–2/2021, с. 27). І ось Кабмін постановою від 27.01.2021 р. № 52 вніс відповідні зміни до постанов КМУ від 28.12.2016 р. № 1045 та від 28.12.2016 р. № 1047.

Тож з01.01.2021 р. розмір соціальної стипендії учнів ЗПТО, студентів (курсантів) закладів освіти:

 • з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 150 % ПМ для дітей віком від 6 до 18 років, установленого на 1 січня календарного року — 3592,50 грн (2395,00 грн × 150 %);
 • які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти) — 150 % ПМПО, установленого на 1 січня календарного року — 3405,00 грн (2270,00 грн × 150 %).

Також оновлено перелік документів, необхідних для отримання соціальної стипендії.

Порядку виплати посадового окладу поки що немає..

Постанова № 52 набирає чинності з дня опублікування (на момент підготовки номера не опублікована) та застосовується з 01.01.2021 р.