Психологічна служба

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Два людських винаходи можна вважати найскладнішими:
мистецтво управляти й мистецтво виховувати.
                                                         І. Кант

Психологічна служба у системі професійно-технічної освіти діє з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу з урахуванням інтересів та нахилів учнів, формування особистості й підготовки конкурентоспроможного, кваліфікованого робітника.

Основна задача практичного психолога по відношенню до учасників освітнього процесу – на основі довіри та поваги до особистості допомогти дитині, батькам чи педагогам усвідомити власні позитивні сторони та невикористані ресурси.

Робота базується на нормативно-правовій основі:

  • Закон України «Про освіту»,
  • Закон України «Про загальну середню освіту»,
  • Положення про психологічну службу системи освіти України,
  • Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року,
  • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 р. № 1/9-517 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н. р.»,
  • лист МОІППО від 22.08.12 №1075/15-22 «Про основні завдання діяльності психологічної служби Миколаївської області на 2012/2013 навчальний рік»,
  • Етичний кодекс практичного психолога та ін.

Основними  видами діяльності практичного психолога є: психодіагностична і консультативна робота, корекційно – відновлювальна і розвивальна діяльність, психологічна просвіта, навчальна діяльність, організаційно-методична робота, зв’язки з громадськістю.

Діагностика на період карантину

Тест “Готовність дитини до саморозвитку”

Оцінка нервово-психічної стійкості педагога (Анкета нервово-психічної стійкості “Прогноз”)

ЗВІТИ

One comment on “Психологічна служба

Comments are closed.